Kategoriler

Esma Yayınları Esma 99 En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Seyyid İbrahim Halid Eyyubi

YENİ
Kod
K724E99EBDKHE
Marka
% 20
indirim
100,00 TL
80,00 TL
Adet
En geç 28 Eylül Salı günü kargoda
2 İş Günü
Kargo

En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Seyyid İbrahim Halid Eyyubi 

Esma yayınlarından çıkan H. Mustafa Varlı tarafından derlenen ve Seyyid İbrahim Halid Eyyubi tarafından yazılan En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı (Sihir, Tılsım ve Büyü) adlı bu kitabın tanıtım ve takdiminde diyor ki; Yaratıcı ve yaratılmışların arasındaki ilişkiyi, bağı, his ve duyguları, sevgi muhabbet ve aşkların ifadesi ne ile­dir? Yaratılmışların canlı olanlarından bitkilere dek baktı­ğımızda her an, her lahza yaratıcısına şükretmenin haz­zını zikrederek yaşadığını duymaktayız ve hissetmekte­yiz. Hatta öyle anları olur ki bitki, nebatat âleminin göz­yaşlarını ta toprağa kadar ulaştırır, toprakta bu gözyaşların ne için aktığını bütün benliğiyle Rabbine olan aşkın ifadesindeki hazzı duyar. Toprakta görevini yaptığına şahid olur. Böylece toprak bitkiye olan hizmetinin karşılığını alır adeta. Aynı şekilde cansız dediğimiz şu dağlar taşlar kısaca tabiatın hepsi mahluk olduğunun şuuru içindedir, sanki kendisine verilmiş olan o ulvi görevi, yani canlılara hiz­met etmeyi Allaha (c.c.) ibadet aşkıyla yaptığının bilin­cindedir.

O aşkın tadını Allahın kullarına hizmet etmekle o tat alınır. Yine canlıların eşrefi mahluku olan insan ilahi iradenin kendisine verdiği akıl dediğimiz bir varlıkla yaratıcısını bulma sevdasına düşmesi, sahibini arama aşkına kapıl­ması, yaratılmış ve yaratıcı ilişkisinin en güzel ifadesidir. Eşrefi mahluk olan insan ilahi iradenin tesiriyle kendi eksenindeki olaylar neticesinde ezelde elestu bezmindeki sözü hatırlayarak ahdini yerine getirmek için yollar aramaktadır. İşte bu yolları ifadelendirerek sevgiyi, aşkı, muhabbeti kelimelere, sözlere döken yüzlerce aşıkın ar­zu ettiği şey sadece ve sadece o güzel mevlamızın tadı­nı tatmak. O lezzeti alan başka şey aramaz, çünkü gö­ren göz onu anlar ve bilir.

Yine eşrefi mahluk olan insanın inanmışı, iman etmiş, teslim olmuş olmanın lezetini yaşarken, bunun daha gü­zelini istemektedir. Bu güzellikleri de elbette bu kainatın sahibi; Peygamberi vasıtasıyla biz kullara bildirmiştir. Bü­tün bunları yani sevgi ve muhabbeti şu güzel emri ilahi ile bildirmiştir. Allah (c.c.) Ali İmran suresi ayet 31 ’de:"(Ya Muhammed) De ki: Eğer siz Allahı seviyorsanız bana uyun ki Allahu Teâlâ da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfi­ret etsin, yarlığasın. Allah (c.c.) çok mağfiret ve rah­met edici, esirgeyicidir. Yine Ali Imran suresi ayet 32’de: Yine de ki: Allah ve Resulüne itaat edin eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah yüz çevirenleri sevmez."

İşte itaat edene, sevene, emirlerini ve yasaklarını ha­yatına tatbik etmek suretiyle bunu gösterene Allah (c.c.) ruhlarında o lezzetlerin yollarını gösterir. Sonra da bu haz ve manevi lezzet kelimelerde yerini bulur. İşte eliniz­de bulunan En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı adllı bu eserde bunu yaşamanız mümkün olabilir. İlk insan Hz. Adem son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, efendimizden günümüze ferd ve toplum olarak gönüllerin ilahi yakarışlarını, his ve duygularını elinizdeki bu eserde bulmanız mümkündür. Siz kıymetli okurlarımı­za hasis ve kıskanç insanların yapmış oldukları sihir, bü­yü, nazar ve muhabbetle ilgili bütün yapılması elzem olan her türlü şifa ile ilgili ayet, vefk ve tılısımlarla, örnek­lerle takviye etmiş bulunmaktayım. İnşallah sizlere bir nebze de olsa madden ve manen yararlı olursam ne mutlu bana.

EN BÜYÜK DUA KİTABI 

Ben de sizler gibi bu toprağın bağrından sîzlerin için­den gelen, sizler gibi bir hak ve hakikat yoluna kendisini adamış bir insan olarak bu fani dünyada hayatımı idame etmekteyim. Hamd yüce Allah’a, bana Allah gerek cihan kâr et­mez, benim gönlüm didar ister, eğlenmez. Sizlere son cümlemi söylerken bir hak dostunun, bir ulu hakakın veciz sözleriylebağlılığını ifade eden şu cümleler dökülüyor dilinden:

Padişah-ı Alem olmak bir kuru gavgâ imiş,
Bir veliye bende olmak cümleden A’lâ imiş
Allah bizleri de bu şu’ura erdirsin. Amin.

Sevgili okurlarım, merakım ve mesleğim dolayısıyla nice kitaplar karıştırdım, nice usdatlar dinledim. Bizlere miras bırakan kıymetli usdatlarıma yüce Mevladan ölenlere rahmet, hayatta olanlara da uzun ömürler diler; feyiz ve bereketlerinden biz acizlerin faydanlaması dile­ğiyle. Kardeşlerim, değişik konular üzerinde durarak bir çok konula­rı siz okurlarıma hazır yenilir bir lokma haline getirdim. Bu kitabımda veya diğer kitaplarımda ki amacım siz meraklı okurlarıma merakınız mucibince her türlü hacet ve isteğinize cevap verecek şekilde bilgi­ler hazırlamış bulunmaktayım. Sizlere manen ve madden yardımda bulunmak üzere istifadelerinize sunmuş bulunmaktayım.

En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı adlı bu kitabımın içinde bir çok kıymetli Dua ve şifa kalemleri bulunmaktadır. Bunların her biri bilinmeyen manevi bir silahdır. Her kim ki bu silahı yanlış kullanır, kendisine faide başkalarına veya haksız ye­re bir mazluma zarar verme niyetiyle bu işlemleri kullanan okurları­ma bizleri yoktan var eden Rabbimizin azabının ağır olacağını bir kez daha hatırlatır böyle bir fiiliyatta bulunmak isteyenlerin suçlarının hiçbir zaman Mevla katına değerlendirip ceza ve mükafatı Mevlanın vereceğini unutmamalarını tavsiye ederim.

Kıymetli okurlarım bu gibi konulardan iyi bir netice alabilmek için yüce Mevlamıza karşı günahsız olarak yönelelim. Tevbesiz arzu ve istekde bulunmayalım. Büyük üstatlarımıza güzel bir münacat ve Fa­tihayı şerifle yad edelim. Ben acizin gönül dostu olarak ona da bir hayır dua ile yad ederek nice yararlı hizmette bulunmamın devamı­nı dileyen siz okurlarıma yüce Rabbimin rızasına uygun, hayra yö­nelik işlerinde başarı dileklerimi samimiyetimle yüce Mevlaya arz ey­lerim. Bu kitapta özellikle üzerinde bulunup çalışmış olduğum Seyyid İbrahim Halid Eyyubi (Gaffarallahu Zunubehu) Hazretlerinin eserle­rinden faydalandığım bu zatın ruhuna bir Fatiha ile yad etmenizi is­tirham eylerim.

Yine sizlerin Yüce Mevlaya halisane yaklaşmanız için sizlere tavsiyem şudur ki; istihare etmeden bir şeye kalkışmayınız, istihare Rabbimize açılan bir penceredir. İşte bu minval üzere çalışan kamil bir insan için bu yolun ibtidayi de ve ahiride mevlaya gider. Saygı de­ğer okurlarım her kapının bir helayıkı vardır, vakti gelince kapatır iş­te Yüce Mevlamızın kapısının hiç bir zaman kapanmayacağını siz okurlarıma hatırlatmak isterim. Bu yolda Tevfik Allah'tan ve takdir siz okurlarımdan. Hepimizi Cenabı Mevla kendi merhametiyle acısın ve muhafaza eylesin amin.

Kredi Kartı Tek Çekim
80,00 TL
Havale / EFT
80,00 TL
İLGİLİ ÜRÜNLER